Del siden

Medarbejdere

Bag AgroMarkets a/s står en række erfarne og uvildige analytikere. Vi overvåger dagligt finans- og råvaremarkeder verden over og baserer vores anbefalinger på globalt anerkendte tekniske og fundamentale analyser.

Lene Krüger

Direktør | Kommunikation
T: 21632863
M: lek@agromarkets.dk

- Specialiseret i international 
virksomheds kommunikation
- Bestyrelses certificeret
- Social Media Manager

John Jensen

Chefanalytiker | Handelsrådgiver
T: 40730189
M: joj@agromarkets.dk

- Agrarøkonom og merkonom
- Rød certifikat i råvarer
og erhvervsrådgivning 2 
- Bestyrelses certificeret
  (medlem og leder)

Hans Fink

Chefanalytiker | Finansrådgiver |
Kommunikation
T: 20350004
M: hfi@agromarkets.dk

- Cand.oecon 
- Rød certifikat i råvarer
og erhvervsrådgivning 2 
- Erfaren finans og råvarer rådgiver

Jeff Jensen

Projektmedarbejder
T: 42291308
M: jej@agromarkets.dk

- HHX Student (Finans)

Henrik Mulvad

Råvareranalytiker
T: 20491792
M: hmm@khl.dk

- Agronom
- Landbrugsrådgiver med erfaring indenfor
køb og salg
- Planteværn og gødning ekspert

Kenneth Kjeldgaard

Finansanalytiker
T: 51853231
M: kkj@agromarkets.dk

- Cand.merc i finansiering
- Dokumentation gul og grøn i 
investeringsprodukter
- Rød certificeret i renteswap, valuta-
swap, renteoptioner/swapoptioner,
valutaterminsforretning og valutafutures

Keld Dieckmann

Råvareranalytiker (Økologi)
T: 96296658
M: kdi@sagro.dk

- Agraøkonom og HD-R
- Tværfaglig rådgivning økologi
Indtjeningsbarometer kvæg og planter

Jens Kr. Eg Olsen

Råvareranalytiker
T: 24206617
M: jko@centrovice.dk

- Cand.agro
- Roe og kartoffel ekspert

Hanne Albertsen

Kommunikation
T: 73202662
M: hka@slf.dk

- Cand.mag
- Presse og sociale medier
- Branding og forandringskommunikation

Fotos: Colourbox, Louise Dybbro og Lene Krüger