Del siden

Hvad betyder mest for kornprisen?

Her forud for høsten peger signalerne i kornmarkedet lidt i begge retninger. Udbytterne er blevet opjusteret flere gange i WASDE rapporten, og en ny rapport udkommer i slutningen af ugen. De store investorer ser en lidt større risiko for yderligere prisfald i hveden. I vores analyse peger vi på, hvad der kan få størst påvirkning på kornmarkedet.

Her forud for høsten peger signalerne i kornmarkedet lidt i begge retninger. Udbytterne er blevet opjusteret flere gange i WASDE rapporten, og forud for, at denne måneds WASDE rapport rammer markedet på næste fredag, har vi samlet de vigtigste punkter, der pt kan spille ind på hvedebalancen.

Udbytter pr hektar stiger i Rusland
De første udbyttemålinger viste 2,7 tons pr hektar i Rusland, men på blot 4 dage er udbytterne skudt i vejret til 3,0 tons pr hektar. Dette niveau for hvede er uforståeligt for os i Danmark, men er udtryk for et normalt niveau i Rusland. Vi har tidligere opfordret til at tage de første udbyttetal med et vist forbehold for både Rusland og Ukraine, og som vi kan se her med god grund. Den største joker for Rusland er stadig, hvor stort areal der egentlig er tilsået i år. 

Sløv start på hvedeeksport fra Rusland
Ifølge de russiske landbrugsmyndigheder under landbrugsministeriet IKAR, så venter man en forsigtig start på eksportsæsonen for hvede, der startede på ny 1. juli. Eksporten for juli ventes at blive 2 mio tons, som er et fald på 1 mio tons i forhold til juni. Men tro ikke, at russerne ligger på den lade side. De ventes at komme igen i august. Alene for august forventer man en eksport af hvede på 4,9 mio tons.

Senere på året fra omkring nytår venter russerne en lavere eksport igen. Det skyldes, at udsigterne for den australske hvedeavl i år for en gangs skyld er meget positive. IKAR venter, at prisen på hvede fra Australien vil kunne udkonkurrere russisk hvede på de nære markeder for Australien, så det vil give en hård konkurrencesituation.

Importtold til EU er nulstillet
EU fjernede fredag al importtold for majs, sorghum og rug. Det betyder, at alle lande frit kan sælge disse tre kornsorter til EU, uden at der bliver pålagt nogen form for importtold. Nulstilling af importtold vil tiltrække korn fra udlandet, for selvom vore kornpriser pt er lave, er de noget højere end i andre dele af verden. Baggrunden for, at importtolden fjernes, er ifølge EU at verdens priser på majs er stigende efter kvartalsrapporten fra USA om lagrene.

Investorerne sælger deres hvede
De professionelle investorer sælger ud af deres hvedepositioner, så de går fra at ligge med 50/50 forhold mellem købte og solgte kontrakter. I den forgangne uge har investorerne taget et strategisk vigtig skridt. De er nemlig fortsat ned ad den vej, de kom fra, og ligger nu med 47 % købte kontrakter efter i lang tid at have kredset omkring ligevægtsniveauet. Det betyder også, at investorerne nu ser en lidt større risiko for yderligere prisfald i hveden, end de ser mulighed for stigninger.

For majsen holder investorerne fast i deres markante overvægt af solgte kontrakter. De ligger stadig kun med 35 % købte kontrakter.

Man skal bemærke, at selv sidste uges lagerjusteringer fra USA ikke var nok til at få investorerne til at købe op. Det må betyde at de ikke vurderer en langsigtet effekt af nedjusteringerne, men mere ser det som en krusning, inden prisen skal videre ned.

Anbefaling kornsælger
Med en kraftig opjustering af avlen for kommende høstår afventer vi yderligere salg, da prisen allerede inden WASDE rapportens offentliggørelse var faldet markant. De sidste 25 %, vi mangler at sælge, ønsker vi ikke at gå i markedet med, som situationen er nu.