Del siden

Det gik godt med signalet

Købssignalet fra AgroMarkets sidste uge var uden tvivl med til at presse gødningspriserne ned i samme niveau, som vores garantipris. Også ift flydende og NPK gødninger.

Nu er det lidt over en uge siden, at vi sendte købssignal på gødning. Med anbefaling om at afdække 50 % af det forventede forbrug i 2021.

Siden da er der blevet handlet masser af gødning, og de fleste firmaer er fulgt med ned på det niveau, hvor vi har vores garantipris. Uden tvivl har vores signal været katalysator til, at prisen har fundet sit nuværende, lave leje. 

Godt med
I starten var der primært gode priser på de rene NS-typer, men NPK og flydende gødning er nu også kommet godt med. Der er gennemført mange forskellige handler med næsten lige så mange forskellige priser. De tilpasses individuelt til hver enkelt handel, og der er eksempler på:

  • Betalingsfrister fra høst 2020 og helt frem til foråret 2021
  • Afhentning i løs vægt frem for levering i bigbags giver en besparelse på ca 10 DKK pr 100 kg
  • Flydende gødning bør handles med hjemtagelse forår 2021, da oplagring ikke er optimal så lang tid
  • NPK gødning er i denne uge nu også kommet med ift gode priser

Verden rundt
Urea handles i øjeblikket til rekordlave niveauer i USA pga et stort udbud ift efterspørgslen. Den er nemlig helt i bund, ganske som i Europa, da sæsonen for tildeling af gødning er overstået. Fabrikkerne producerer nu til lager.

N-holdig gødning (Ammoniumnitrat) fra Baltikum stabiliseres i pris efter længere tids fald, der også har givet lavere priser i Danmark den seneste tid. Russerne er trætte af de lave priser og overvejer at producere til lager for ikke at sælge mere billig N-gødning, så prisniveauet er ved at have nået sin nedre smertegrænse.

Kina har nøglen
Baggrunden for priserne på verdensmarkedet skal findes i Kina og deres ønske om at konkurrere henover sommeren. Har de nemt ved at afsætte deres gødning, vil de naturligvis ikke reducere prisen yderligere.

Ingen tvivl om, at verdensmarkedsprisen på urea-gødning er meget lav pt, men de mest effektive fabrikker tjener stadig penge på at producere. Trods de lave priser. 3. kvartal er traditionelt et lavpunkt i Kina, så man kan blive nødt til at gå mere aggressivt ud i eksportmarkedet for at opretholde produktionen. Vi følger naturligvis udviklingen.