Del siden

Fakta er ...

... at coronakrisen får de økonomiske nøgletal til at falde hurtigere end nogensinde før, og den økonomiske krise vil strække sig længere end selve sygdommen. Så det er nu, du skal have hjælp.

Vores optimisme gør, at vi nok alle gerne vil tro det bedste. Men af og til udfordres vores optimisme af fakta, og det er lige nu økonomiske nøgletal, der falder lodret. Hos virksomheder og privatpersoner. Også PMI indikatoren, virksomhedernes produktivitet, falder lodret. Den kan næsten heller ikke andet, når vores samfund er lukket ned. 

Desuden falder alle økonomiske indikatorer hurtigere end under nogen tidligere krise. Under finanskrisen faldt PMI indikatoren til 36, nu er den faldet til 14-15 for EU. Det tyske forventningsindeks, IFO, er på det laveste niveau siden genforeningen.

Syndebukken
Så nedlukningen af vores samfund vil give dyk i økonomien, og nu begynder omfanget at gå op for os. Hullet er stort, så den økonomiske krise vil strække sig længere end covid-19 sygdommen. Den skal dog ikke have hele skylden for det økonomiske sammenbrud, for den var blot sidste dråbe, der fik bægeret til at flyde over. 

Også den ekstreme gældsætning og centralbankernes løse pengepolitik gør krisen længere end ellers. I bund og grund er spørgsmålet, om markedet vil reagere, som centralbankerne håber. Vil og kan vi låne mere? Eller vil covid-19 få os til at få øjnene op for, at noget bør ændres?

En presset rente
Uanset udfaldet og længden på den økonomiske deroute vil renterne være under massivt pres - især den korte vil blive holdt nede længe. Dermed er der også grænser for, hvor meget den lange rente kan stige. For en stigende lang rente vil udvide rentespændet, og så vil markedet søge tilbage til den korte, fordi de lange er for dyre.

Det betyder også, at en evt konverteringsgevinst vil være begrænset, da den lange rente stoppes af kursspændet til den korte. Idet kursspændet allerede er blevet større end tidligere på året, er det relativt dyrere at ligge med fast rente frem for variabel. Med udsigt til en begrænset kursgevinst ved en evt konvertering, er det noget af en svær øvelse at lykkedes med.

Få hjælp
De korte renter vil til gengæld ligge lavt, og en finansstrategi kan hjælpe dig til at få så høj en andel af variabel rente som muligt. Vi ser ofte, at en strategi hjælper med til, at man kan få en bedre belåning. En finansstrategi giver bank eller kreditforening en indsigt i, hvordan du tænker og ønsker at agere, så de tør slække på kravene.

Som ung og nyetableret mødes man oftest med krav om en vis mængde fast rente. Men med en finansstrategi, er vores erfaring, er det lettere at sætte en plan op sammen med kreditgiver. Så andelen af fast rente kan reduceres hurtigere end ellers.

Anbefaling
Vi vælger fortsat variabelt forrentede lån gerne 80-100 %, idet finans- og pengepolitikken støtter valget.

Få lavet en finansstrategi nu, så du er bedst forberedt til møderne med din bank eller kreditforening. Med en strategi tager du styringen og melder ind med dine ønsker og krav til et samarbejde. Det er selvfølgelig ikke en gavebutik, men du står noget stærkere i en forhandling, og samarbejdet bliver mere konkret og målbart. Og ikke bare, hvad kreditgiver nu lige kræver denne gang.