Del siden

Super avl

En god høst af økologisk korn fører til, at markedet faktisk er oversvømmet, så det kan være svært at få den rette pris. Det understreger behovet for, at landmanden lægger en salgsstrategi i god tid.

Som økologisk producent kan man glæde sig over gode udbytter, og kvaliteten på kornet ligger også i den høje ende. Selvom vejret har udfordret på forskellig måde i de enkelte egne af Danmark, har de økologiske afgrøder klaret udfordringerne ganske godt. Høsten er generelt gennemført tørt og godt. Det lune og tørre vejr har hjulpet med at få en god kvalitet i hus.

For meget økologisk korn
Et stor udfordring på det økologiske kornmarked lige nu er, at der er for meget korn. Selvom alle taler om økologi, så er det ikke alle, der køber det. Samtidig har landbruget vist en stor styrke og vilje til at øge produktionen, så nu står vi med en avl, der er større, end der kan afsættes.

Problemet er størst for havre og rug. Det betyder, at planteavlere møder en pris her i høst, der ligger på eller meget tæt på de konventionelle priser. Det er fuldstændig uholdbart på længere sigt. Sidste år så vi en lignende situation, og nu står vi samme sted igen.

Spørgsmålet er, hvad man kan gøre. Har du fulgt de salgssignaler, der har været på konventionelt korn, så har du på nuværende tidspunkt solgt 75 % af dit korn til de økologiske priser. Derfor skal vi som økologer vænne os til at følge markedsudviklingen og ligesom de konventionelle producenter at sælge ud af den kommende avl, når der er udsigt til prisfald.

Salgssignal som konventionelt korn
Vi har ikke separate signaler for økologisk korn. Problemet er, at markedet ikke er stort nok til, at der kan danne sig et effektivt marked. Men i takt med at mængderne stiger igen i år, vil det være muligt på et tidspunkt.

For både 2019 og 2020 har det dog været en rigtig god ide at sælge ud af økologiske kornafgrøder, når der er signal for de konventionelle. Helt galt går det så i 2019 og nu igen i 2020, hvor mængderne, vi avler, er så meget større, end der umiddelbart kan afsættes i høst. Ja, så kollapser de økologiske priser. Vi skal bare vænne os til som økologer, at markedet er mere end velforsynet og priserne vil svinge meget. I ekstreme år, som de sidste to år kan priserne blive suspenderet og det er konventinolle priser, man afregnes til.

Specielt stor risiko for suspendering af priser er for omlægningskorn.

Hvede, byg og rapsfrø afregnes økologisk
Det største problem med suspenderende økologiske priser er både i 2019 og her i 2020 for rug og havre. Dyrker du i stedet hvede eller byg, og endnu bedre rapsfrø, så er der økologiske priser i markedet, og alternativt kan du deltage i de puljeordninger, som visse foderstoffer tilbyder. Erfaringer fra 2019 er, at var du med i en puljeordning, så blev din pris på det økologiske lavere, end man kunne ønske sig, men de blev trods alt alle afregnet som økologiske.

Få lagt en strategi
Det afgørende for at navigere i et så håbløst marked for økologisk korn, som vi har set de sidste to år, er at du får lagt en plan for, hvordan du vil sælge. Hvad er din kostpris for kornet? Har du ikke plads til at lagre kornet efter høst, så skal du have besluttet en minimumsmængde, der skal sælges, inden vi når høst.

Strategien skal også omfatte markplanen. Hvordan får du mere byg, hvede og rapsfrø ind i planen? Det er de svære at dyrke, men også dem, der er bedste priser på, når markedet er umuligt.