Del siden

Det gror godt

Russerne nedjusterer deres hvedeavl, men det betyder intet for verdens kornpriser. I USA gror alting nemlig godt, så mon ikke vi kan se frem til en god avl herfra.

Det russiske analysehus, IKAR, nedjusterer igen den russiske hvedeavl. Denne gang med et estimat på 75,6 mio tons - en nedjustering på 600.000 tons ift seneste prognose sidste uge. Det skyldes tørre forhold, der påvirker hveden negativt.

Det gror i USA
Rejser vi tværs over Atlanten til USA, ser vi andre toner for amerikansk vinterhvede. Her ser vi små forbedringer, og pt står 54 % hvede godt eller fremragende. En fremgang på 2 procentpoint ift tidligere vurderinger.

Amerikanerne er snart i mål med tilsåningen af vårhvede og har nu tilsået 81 %. 88 % af USAs majs er i jorden og det, der allerede er kommet op, står godt. Hvis forholdene forbliver gunstige, er der her udsigt til udbytter over gennemsnittet. Meget kan selvfølgelig ske, inden de er i mål.

Men der er altså meget positive takter, og derfor blev hvede handlet ned i går. Trods russisk nedjustering af hvedeavlen.

Anbefaling kornsælger
Med en kraftig opjustering af avlen for kommende høstår afventer vi yderligere salg, da prisen allerede inden WASDE rapportens offentliggørelse var faldet markant. De sidste 25 %, vi mangler at sælge, ønsker vi ikke at gå i markedet med, som situationen er nu.