Del siden

Hvad sagde rapporten så?

Amerikanerne kan ikke følge med ift soja, men det kan brasilianerne til gengæld, og de er iflg fredagens WASDE rapport stadig nummer et som eksportør. Rapporten fik rapsprisen til at falde svagt, for markedets forventninger blev indfriet.

Der har været talt og skrevet meget om, at de amerikanske farmere ville så mere soja i år på bekostning af majs, men det er ikke sket iflg fredagens WASDE rapport. De seneste par uger har andelene af tilsået areal med majs og soja ligget tæt på 100 %, og så er det jo begrænset, hvor meget der kan flyttes rundt.

Til gengæld fastholder USA deres produktion af sojabønner på 112,5 mio tons. Men på toppen ligger Brasilien med en avl på 131 mio tons, som de også havde ift sidste måneds rapport.

På forbrugssiden øger Kina til 95 mod 93,5 mio tons for en måned siden, men ellers ser tallene stort set ud som for en måned siden. Derfor justeres lageret af sojabønner kun marginalt til 95,08 mio mod 96,3 mio tons sidste måned.

For sojaskrå stiger produktionen med 1,56 mio til 248,28 mio tons pga Kina og USA. Også her hænger Kina godt i ift forbruget. 

Mere soja i Brasilien
Verdens største sojaproducent er Brasilien. Meget tyder på, at de vil fastholde førerpositionen, for deres areal med soja er fra 2018 til 2019 øget med 3 %. Der er nok jord at tage af i både Brasilien og Argentina, hvor under halvdelen er opdyrket.

Specielt i Brasilien er det idag ikke-opdyrkede land nemt at få igang. Først skal de nye landområder ryddes, og fejlagtigt tror mange, at det er regnskov, der skal fjernes. Der er ingen skovarealer mod syd, hvor sojaen dyrkes, men kun buske og græs. Typisk fjernes de små buske på omkring 2 m ved at køre med to traktorer med en wire eller kæde imellem. Se hvordan på videoen her og videoen her, det er mest ujævnheder, der skal jævnes. 

Som du kan se, er det ret enkelt og billigt at rydde de udyrkede arealer. Kan farmerne sælge og få en rimelig sojapris, vil de være motiverede for at rydde yderligere udyrkede arealer. I USA har man ikke disse muligheder, og desuden presses de også af andre faktorer. Så vi venter, at Brasilien vil tage en endnu større andel af verdensmarkedet.

For os i Danmark er udviklingen en garanti for, at vi også kan købe proteinprodukter til fornuftige priser i fremtiden. Det er ikke sikkert, vi kommer til at købe sojabønnerne fra Brasilien. Men når verdensmarkedet er velforsynet, smitter det af på hele markedet.

Koldere og mere nedbør i USA
Vejrmeldingerne to uger frem indeholder både mere nedbør og lavere temperaturer i USA, og det er positivt for både soja og majs. I visse områder er det ved at være tørt, men kommer det varslede nedbør, er afgrøderne forsynede igen. Nedbørsmængderne er dog meget ustabile på denne årstid, så selvom der varsles om nedbør nu, kan det se helt anderledes ud om bare 3-5 dage. Vejrudsigterne bør tages med et vist forbehold, og det gør farmerne og de handlende da også.

Import af raps til EU
I Europa forventes en samlet avl af raps på 12,77 mio tons - lidt mindre end sidste år - og et forbrug på 13 mio tons. Så det bliver nødvendigt at importere raps til EU. Canada er et godt bud som leverandør som verdens største eksportør, men ellers køber vi også raps i Australien. Indien er også nettoeksportør, men ikke et land vi normalt handler med.

Der var desuden nedjustering af både rapsavl og -lager i denne måneds afgrøderapport. Det overraskede på ingen måde handlerne, idet det har været overskriften den seneste måned her i Europa. Vores raps står ikke specielt godt, og eneste håb har været Ukraine, men de har også måttet nedjustere.

Prisen faldt svagt på rapportens udmeldinger, og sådan er det, når markedets forventninger bliver indfriet. Også selvom det er negativt.

Vi anbefaler om soja
Prisen på sojaskrå er stadig faldende, og vi afventer, om det kan give et købssignal.

Som køber af sojaskrå
Vi er dækkede 100 % til og med april 2021 og 50 % til og med oktober 2021. Også økologiske produkter. 

Vi anbefaler om raps
På kort sigt støtter usikkerheden om udbytteniveauet prisen lokalt. 

Som sælger af rapsfrø
Vi har solgt de første 40 % af høst 2020 til 273-275 DKK pr 100 kg. Vi har solgt 100 % høst 2019 til 271 DKK pr 100 kg.