Del siden

Kornet er solgt for længe siden

Hans Iver Schmidt har allerede solgt hele sin avl til en svineproducent, før han i denne uge tager hul på høsten af sine marker i Ødis nær Kolding. Prisen blev aftalt efter AgroMarkets’ salgssignal.

Gården har været i familiens eje siden 1907, og Hans Iver har både købt og solgt mange tons korn, siden han i 1980 blev tredje generation som ejer på ejendommen. Men i år er første gang, han har benyttet Commoditrader til at sælge hele sin avl, før han er gået i gang med at høste.

- Tidligere er salg blevet afgjort ud fra min egen vurdering – eller kassekredittens. I de senere år har jeg solgt til en nabo, men han har ændret sit set-up, siger Hans Iver Schmidt.

Derfor indgik han sidste år samarbejde med AgroMarkets om en handelsstrategi, så han nu følger AgroMarkets’ købs- og salgssignaler. Det gælder hans indkøb af fx diesel og gødning, og det gjaldt også hans salg af årets høst, selvom han faldt sin køber via handelsplatformen Commoditrader.

- Køber accepterede at tage udgangspunkt i AgroMarkets’ salgssignaler som prisfastsætning. Det er jeg jo godt tilfreds med, for det giver mig en pris i de øverste 10 %, siger Hans Iver Schmidt.

- Jeg har også solgt årets høst af raps på et salgssignal, og det gav også en rigtig god pris. Der er ikke så meget at tjene på planteavl i disse år, så jeg er glad for at ligge i den rigtige ende.

Strategi viser sit værd

Konsulent hos AgroMarkets Henrik Mulvad Madsen understreger, at han ikke har lovet sin klient mere end at ligge i de øverste 25 %. Men han er glad for, at det giver så tydeligt mening for landmanden at bruge handelssignalerne til at styre sin forretning efter.

- Når vi indgår et formelt samarbejde, handler det om at omsætte AgroMarkets’ signaler til en strategi, der er målrettet kundens behov. Det er jo ikke altid det samme fra landmand til landmand, så det er dér, vi skal vise vores værd, siger Henrik Mulvad Madsen.

I Hans Iver Schmidts tilfælde drejer det sig om et mindre brug. Landmanden var svineproducent frem til 2008 men har i dag kun ca. 70 ha planteavl. For et mindre brug som hans er det en fordel, hvis der kun er én køber.

- Om man skal sælge 70 ha eller 1.000 ha, skal man næsten bruge lige meget tid på at tage bud hjem. Henrik hjælper mig med at være skarp på priserne, og AgroMarkets var styrende på både pris og timing af mit salg i år, siger Hans Iver Schmidt.

En ekstra gevinst

Når landmanden kigger ud over sine marker, er han naturligvis spændt på at få høsten i hus og på vægten. Der er både hvede, byg og rug, og Hans Iver Schmidt har forpligtet sig til at levere 367 tons. Trods den våde vinter har han udsigt til et fornuftigt udbytte på sine veldrænede jorder, som er dyrket pløjefri i de sidste 7 år.

- Jeg har aftalt samme pris på de ekstra tons hvede, jeg måtte levere. Så jeg krydser fingre for, at jeg kan høste en ekstra gevinst oven i den handel, som allerede er aftalt, siger Hans Iver Schmidt.

En ekstra fordel ved at sælge før høst hænger sammen med, at Hans Iver Schmidt ikke selv har lagerkapacitet. Han samarbejder med en vognmand om at levere halvdelen af kornet direkte til køber, mens Comoditrader har aftale med Bulk Transport for levering af hveden.