Del siden

Du skal handle med de dygtige

Prisen på gødning svinger meget - afhængig af firma. Og deres pris afhænger af, hvor godt de har fået sig dækket af. Har de været dygtige og har dækket en stor mængde tidligt på sæsonen, kan de præstere en lav pris. Og kan uden besvær konkurrere med de firmaer, der må dække sig af til dagspris.

Der er stadig ingen forårsfornemmelser på gødningsmarkedet, og priserne holdes i ro. Ved Sortehavet mangler man gødning, fordi Ruslands producenter sælger på hjemmemarkedet. Den russiske landbrugsminister ønsker nemlig at øge landets kornavl, så behovet for gødning vil stige her. 

Du skal handle med de dygtige
Prisen på gødning svinger meget - afhængig af firma. Og deres pris afhænger af, hvor godt de har fået sig dækket af. Har de været dygtige og har dækket en stor mængde tidligt på sæsonen, kan de præstere en lav pris. Og kan uden besvær konkurrere med de firmaer, der må dække sig af til dagspris.

Også de lave energipriser vil få en positiv indflydelse på gødningspriserne - på længere sigt. Lige nu har energipriserne ingen indflydelse. De mængder, der handles nu, er produceret til helt andre og højere energipriser. 

Fosfor og Kalium
Fosforgødning handler sidelæns i et behersket marked og holder niveauet på trods af lav omsætning på det internationale marked.

USA, Brasilien og Kina køber pt ikke meget fosforholdig gødning. De tærer istedet på lagerne, og det holder også prisen nede på NPK gødninger. 

Våbenhvilen mellem USA og Kina aftalt før jul forventes at komme det kinesiske fosformarked til gode. Lige nu pålægges 10 % told på kinesisk import af fosforholdig gødning, før aftalen ville Trump hæve satsen til 25 %. Det sker ikke alligevel, og det vil vil sikre gødningens frie bevægelighed. 

Kalimarkedet er også roligt, men Europas store spillere forventer let stigende priser. Primært pga knap forsyning. Det kan drive opkøbere i markedet tidligere end normalt.