Del siden

Hjælp til futures og optioner

Vi er gået i samarbejde med Seges’ Fondsmæglerselskab, så AgroMarkets nu kan rådgive 100 % iht Finanstilsynets krav om køb og salg af bla optioner og futures. Lige nu mærker vi en stigende interesse for den type handelsstrategier blandt landmænd.

Tjek på Finanstilsynets hjemmeside, hvad vi qua vores samarbejde med Fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue må rådgive om.

Vi oplever stigende interesse
De seneste år har Finanstilsynet strammet væsentligt op på reglerne om aktiehandel og værdipapirer, og der holdes godt øje med finansverdenen. Når man rådgiver om finansiering – fx swap, futures og optioner – kræver det, at rådgiveren har papir på at kunne gøre det.

Handel på denne måde har ikke været så udbredt i landbrugsbranchen, men interessen vinder mere og mere frem. Det stiller krav til den rette specialisering. Rådgiveren skal kende landbrugsbranchen godt og skal samtidig have den rigtige uddannelse i denne type handel. Og skal med andre ord være certificeret.

Den nødvendige certificering har vi via Seges Fondsmæglerselskab. Og har pt. rettigheden som den eneste i Danmark inden for landbrugsbranchen.

Højeste certificering
-For os er det vigtigt, at vores rådgivere er 100 procent uddannede; at de har de rigtige certificeringer, så de ved, hvilke regler der er, og hvilke krav, der stilles. At de er branchekendte og er helt opdaterede på, hvordan markedet reagerer. Vi skal kende alle risici, for det handler jo om mennesker og deres værdier og fremtid, siger Lene Krüger, direktør AgroMarkets a/s.  

Skrækscenariet kunne være en situation, hvor landmanden er blevet rådgivet forkert. Landmanden risikerer at miste rigtig mange penge – hans fremtid står måske på spil - og rådgiveren hæfter samtidig personligt, hvis det sker. Det kan dermed få store konsekvenser for begge parter.

Med Seges Fondsmæglerselskab i ryggen har AgroMarkets en form for blåstempling. Kunderne ved, at vores rådgivere er certificerede. Går noget galt, og strategien på en eller anden måde slår fejl, sørger Fondsmæglerselskabet for, at landmanden er forsikret. Risikoen er dermed langt mindre for den enkelte landmand.

Stigende interesse for værdipapirer
Chefanalytiker og handelsrådgiver, John Jensen, har den nødvendige og højeste, såkaldte røde, certificering og rådgiver jævnligt landmændene om handelsoptioner og futures. Det er stadig forholdsvis få landmænd, der handler på den måde i Danmark, men han oplever en stigende interesse:

- Jeg ser et klart stigende behov og interesse for handel med optioner og futures. Bla til vores infomøder, hvor vi orienterer landmændene om handelsstrategier. Jeg begynder også at få flere landmænd, der ringer uopfordret, og som ønsker en snak om deres finansieringsstrategi med henblik på investeringer i optioner og futures. Foderstofferne er ikke altid villige til at købe og sælge til konkurrencedygtige priser for landmanden. Så derfor er det perfekt at have en future til at dække sig af med, fortæller John Jensen. 

Emnet bliver også ofte vendt i gårdråd, og flere og flere har en åben snak om investeringer. Landmænd tager i høj grad stilling til finansiering, og her er aktier også oppe at vende som en mulighed.

Prisgaranti for alle
Nok er handelsoptioner endnu for de få. Men når det kommer til AgroMarkets’ rådgivning om råvarer som korn, olie, soja, raps etc., er det for alle. Vi går aldrig i markedet med signaler, hvis ikke den rigtige pris kan opnås af alle landmænd. Prisgarantien skal være for alle og være noget, alle kan opnå.

Se video om AgroMarkets og optioner her

Fondsmæglerselskabet SEGES Finans & Formue A/S
Er et datterselskab under SEGES P/S, der er Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR) viden- og innovationscenter. Finans & Formue er godkendt af Finanstilsynet til at yde finansiel rådgivning. Selskabet fungerer som et videncenter for finansiering og formuepleje og servicerer rådgivningsvirksomheder, landmænd og den finansielle sektor. Som en del af Seges’ Fondsmæglerselskab har AgroMarkets rettigheder til at rådgive om investeringsanalyser, optioner, futures, swap, fremtidige renteaftaler, obligationer, aktier og andre omsættelige værdipapirer. På finanstilsynet.dk – under virksomhedsregisteret – kan man tjekke, hvor meget rådgivningsvirksomheden må og har rettigheder til at rådgive om.

Optioner og futures
En option er en kontrakt, der sætter en kurs, som du enten kan købe eller sælge en bestemt aktie til på et bestemt tidspunkt. En future er en kontrakt til at sælge/købe en råvare til en senere dato til en kurs aftalt på forhånd. Ligesom optioner er futures en form for forsikring.