Del siden

Markedskommentar sukker

Vi overvåger den europæiske sukkerproduktion - bla under roekampagnen - og indarbejder denne i vores månedlige markedskommentar. Sukkerprisens udvikling opdateres desuden dagligt her på agromarkets.dk.

Markedskommentar og priser på sukker

Danmark har dyrket sukkerroer i mere end 150 år. Siden 1872, hvor De Danske Sukkerfabrikker (idag Nordic Sugar) grundlagdes, har der været flere sukkerfabrikker fordelt over landet.

Som på andre områder inden for landbruget har også sukkerproduktionen gennemgået en strukturændring. Idag er produktionen af sukkerroer således samlet omkring sydhavsøerne. Til gengæld er EUs markedsordning med kvoter og mindstepriser afskaffet fra 2017, og det har øget mulighederne for de frie markedskræfter.

De seneste knap 10 år er antallet af danske sukkerroe dyrkere faldet med 2/3 til godt 1.200 (2014/15 tal iflg Danske Sukkerroedyrkere). Til sammenligning har vores naboer i Tyskland godt 30.000 og Polen godt 35.000 dyrkere. Danmark hører således til blandt de mindre sukkerproducerende lande som fx Kroatien og Finland. 

Har du guld, sølv eller bronze abonnement kan du fra den 22. juli 2017 følge vores daglige opdateringer af sukkerpriser og den månedlige markedskommentar her