Del siden

Markedskommentar kartofler

Vi overvåger og vurderer det europæiske marked for industri kartofler og udbygger løbende vores informationer til danske kartoffelavlere. Vores priskurver for kartofler opdateres dagligt, mens markedskommentaren udarbejdes 1 gang i måneden.

Markedskommentar kartofler

Prisen på kartofler afgøres på de internationale markeder. Udover kartoffelbørsen i Rotterdam har også EUREX i Frankfurt stor indflydelse på kartoffelpriserne. 

På EUREX handles kartoflerne i EUR pr 100 kg (eller i dobbelt centner). Kontraktstørrelserne på forædlingskartofler er typisk på 25 tons. 

De bestemmer kartoffelprisen
Det internationale kartoffelmarked er dynamisk og afgøres primært af udbud og efterspørgsel. Hvis udbuddet er mindre end efterspørgslen, falder prisen. Efterspørges der flere kartofler, end der udbydes. Ja, så stiger prisen. 

Vejret - især under kartoflens modningsproces - har dog også en væsentlig indflydelse på prissætningen af kartofler. Er vejrforholdene ikke optimale, har det betydning for kartoflens kvalitet og egenskaber og dermed også for børspriserne.

Har du bronze, sølv eller guld abonnement, kan du fra 3. juli 2017 læse vores månedlige markedskommentar og se vores daglige priskurver på kartofler her.