Del siden

AgroMarkets handelsstrategi

Vores handelsstrategi er et kort dokument om, hvordan du skal agere i markedet mht køb og salg af råvarer for at opnå det bedste resultat for din bedrift. Din AgroMarkets konsulent hjælper dig herefter altid med at gennemføre strategien.

Handelsstrategi til landmænd

Landmænd med en handelsstrategi begår færre fejl, får trykket hurtigst på knappen, når salgs- eller købssignalet kommer, og opnår derfor den bedste pris.

Vil man handle på erfaringer og markedskendskab fremfor følelser og rygter, bør man derfor i samarbejde med uvildige rådgivere udarbejde, følge og løbende revurdere en individuelt tilpasset handelsstrategi.

Sådan laver vi en handelsstrategi

Når vi udarbejder en handelsstrategi, laver vi et kort, skriftligt dokument med regler og rammer, der er 100 % uafhængige af aktuelle niveauer og priser.

Arbejdet med at udarbejde en handelsstrategi starter med, at vi laver en risikoprofil for din virksomhed iht. Finanstilsynets krav. Ligesom vi også gerne involverer finansielle instrumenter - fx futures og optioner - hvis det er relevant for dig. 

Vores strategi kædes oftest sammen med virksomhedens overordnede forretningsstrategi og beskriver, hvordan du og din virksomhed skal agere i markedet for at opnå det bedste resultat for din bedrift.

I samarbejde med dit aktuelle rådgivningscenters AgroMarkets konsulent gennemfører vi altid opfølgning for at sikre, at strategien efterfølgende eksekveres taktisk og operationelt. Strategien er dynamisk og bør tilpasses efter 1 år.

Du får

 • Mulighed for at minimere tab og lægge dig tæt på det attraktive gennemsnit
 • Lejlighed til at optimere dit samarbejde med banken og andre partnere
 • Inputs til løbende kommunikation og opfølgning med gårdråd / bestyrelse
 • En tjekliste til dig selv og dine medarbejdere
 • Overblik og fred til at koncentrere dig om andre ting
 • Hjælp til at omsætte strategi til taktisk og operationelt niveau

Vi involverer

 • Hvornår der må afdækkes i markedet (køb og salg)
 • Hvor store mængder, der handles, og hvornår
 • Om der kun handles fysiske varer eller også futures og optioner
 • Må der kun risikoafdækkes, eller må der også spekuleres
 • Hvor stor risiko må man tage
 • Likviditets- og lagerforhold