Del siden

AgroMarkets finansstrategi

En AgroMarkets finansieringsstrategi er tilpasset virksomhedens overordnede strategi og risikoprofil og sikrer, at ejer og finansielle samarbejdspartnere har overblik over finansiering, risici og virksomhedens fremtidige scenarie.

Finansieringsstrategi til landmænd

Vil man basere sine finansielle beslutninger på erfaringer og markedskendskab fremfor følelser og for hurtige beslutninger, bør man i samarbejde med uvildige rådgivere udarbejde, følge og løbende revurdere en finansieringsstrategi.

En AgroMarkets strategi er altid tilpasset virksomhedens overordnede strategi og risikoprofil og sikrer, at ejer og finansielle samarbejdspartnere har overblik over finansiering, risici og virksomhedens fremtidige scenarie.

Sådan laver vi en finansieringsstrategi 

Når vi udarbejder en finansieringsstrategi, laver vi et kort, skriftligt dokument med regler og rammer og med en analyse af virksomhedens nuværende, finansielle situation.

Vi starter altid vores arbejde med at udarbejde en risikoprofil for virksomheden, og da vi er rødt certificerede iht Finanstilsynets krav, kan vi også involvere finansielle instrumenter fx futures, hvis det er relevant.

Vores strategi kædes sammen med virksomhedens overordnede forretningsstrategi og beskriver, hvordan du og din virksomhed skal agere i markedet for at opnå det bedste resultat for din bedrift.

Vi gennemfører altid opfølgning for at sikre, at strategien efterfølgende eksekveres korrekt og formålsmæssigt på taktisk og operationelt niveau. Strategien er dynamisk og bør tilpasses efter 1 år. Da der ofte kommer nye, vigtige finansielle produkter, kan en tilpasning ske inden udløb af strategiperiode.

Du får

 • Mulighed for at minimere tab og lægge dig tæt på det attraktive gennemsnit
 • Lejlighed til at optimere dit samarbejde med banken og andre partnere
 • Inputs til løbende kommunikation og opfølgning med gårdråd / bestyrelse
 • En tjekliste til dig selv og dine medarbejdere
 • Overblik og fred til at koncentrere dig om andre ting
 • Hjælp til at omsætte strategi til taktisk og operationelt niveau

Vi involverer

 • Analyse af nuværende finansieringsforhold
 • Realkreditgæld (lånevaluta samt rentebeslutning)
 • Pengeinstitutgæld (lånevaluta samt rentebeslutning)
 • Afledte finansielle instrumenter (f.eks. swap, cap, floor)
 • Beslutning om kontrakter og leasing