Del siden

non-GMO produkter

Danske landmænd efterspørger i stigende grad GMO frie produkter og specielt inden for sojaprodukter, er dette område meget aktuelt. Derfor inddrager vi naturligvis også priser på non-GMO produkter dels her på hjemmesiden dels i vores ugentlige prislister, Update+.

Priser på GMO frie produkter

Tyske mælkeproducenter har fået det længe, og nu tilbyder Arla også danske mælkebønder, der fodrer med non-GMO foder, en højere afregningspris. 

Den øgede indtjeningsmulighed har startet en spirrende interesse blandt danske landmænd for at anvende ikke-modificeret foder som fx kokuskager, der derfor står over for en renæssance i dansk landbrug. 

Indtil videre er det primært mælkebønder, der efterspørger GMO frie produkter. Men der er også eksempler på danske landmænd, der vælger GMO frit foder til deres slagtekvæg. Ligesom der også ses en stigende interesse blandt danske svineproducenter.

Tag fat i os, hvis du har specielle ønsker eller kender til kilder, hvorfra vi kan få disse oplysninger. Så inddrager vi også gerne dine ønsker.

Skriv til John Jensen med dine ønsker/kontakter her.