Del siden

AgroMarkets handelsmøde

Køb og salg af råvarer og foder har idag altafgørende betydning for landmandens bundlinje. Mød og få personlig feedback fra vores analytikere om den globale og nationale udvikling mht fx foderstoffer, råvarer, mælk og gødning.

AgroMarkets råvare- og handelsmøde

Få aktuelle trends og informationer om den globale og nationale markedsudvikling inden for fx foderstoffer, råvarer, mælk og gødning præsenteret af vores analytikere og med mulighed for personlig feedback, når vi gennemfører et af vores populære møder om foder og råvarehandel.

Det får du

 • Reduktion af foderomkostninger og optimering af indtjening
 • Brug af vores anbefalinger ift. budgetlægning og likviditetsstyring
 • Værktøjer til styring af omkostninger, indtægter og risici
 • Hjælp til indkøbsstrategien
 • Inputs til at anvende teori i praksis
 • Efteruddannelse og netværk med eksperter og kolleger

Forslag til indhold

 • Detaljeret information om analyser, nøgletal osv. ift. risikostyring, handelsstrategi osv.
 • Afgrødesituation baseret på USDA og private analysehuses inputs om avl, kvalitet og udbytte.
 • International produktion, efterspørgsel og lager (WASDE)
 • Verdensøkonomi og verdensvejr
 • Diskussion om aktuelle råvarer f.eks. gødning
 • Fordele og ulemper ved afdækningsmetoder
 • Priser handlet i markedet
 • Markedskonklusion med anbefalet handelsstrategi
 • Sådan kommer du videre til en AgroMarkets strategi

Praktisk
Mødets indhold, format, pris og AgroMarkets medarbejder aftales med arrangøren (evt. en af landets rådgivningsvirksomheder) fra gang til gang. Vi stiller gerne op med andre eksperter for at opnå så nuancerede outputs for deltagerne som muligt.

Hent beskrivelsen af et AgroMarkets råvare- og handelsmøde her