Del siden

Futures møllehvede

Vi følger og overvåger møllehvede futures på den europæiske børs, Euronext, og den amerikanske børs, CBOT. Da vi har rød certificering, kan vi iht lovgivningen også inddrage bla futures og optioner, når vi laver en råvare- eller finansstrategi for vores kunder.

Den amerikanske børs, CBOT, udbyder nu også handel med futures på europæisk hvede. Den handles i EUR pr ton, ab Rouen og er på 50 tons. Den vil på sigt blive en skarp konkurrent til Matif (Euronext), som er den største udbyder af hvedefutures i Europa.

Omsætningen på den nuværende møllehvede på Matif vil derfor alt andet lige falde. Dermed skal man være endnu mere opmærksom på likviditeten i de terminer, man handler. Kursen på den nye future kan du følge på vores møllehvede website.

Ser man på de to kontrakters opbygning er der ikke særlig stor forskel på opbygning og handelsbetingelser.

Tabel 1. Sammenligning af Euronext og CBOT futurekontrakter 

 

Euronext møllehvede

CBOT møllehvede

Kontraktstørrelse

50 tons

50 tons

Handelspris

EUR pr tons

EUR pr tons

Prisen er basis

Rouen i Frankrig

Rouen i Frankrig

Handelsterminer

September

December

Marts

Maj

September

December

Marts

Maj

Handelstidspunkter

10:45-18:30 (Paris)

10:30 – 18:45 (Paris)

Forskellig prissætning
Kvalitetskravene til de to er forskellige. Den nye møllehvede har generelt lidt lavere kvalitetskrav, og må derfor ventes at handle til en lidt lavere pris. 

Tabel 2. Oversigt over kvalitetskrav

 

Euronext møllehvede

CBOT møllehvede

Hollandsk vægt

76 kg pr hl

74 kg pr hl

Protein

11 % efter sep. 2017

10,5 %

Faldtal (Hagberg)

220 sek. (fra sep. 2017)

170 sek

I princippet betyder prisforskellen som følge af kvalitetsdifferencen ikke det helt store. Vi må vente, at spændet mellem de to børser vil være mere eller mindre konstant over tid.

Du bør som kornsælger handle futures, hvis: 

Du vil spare lageromkostninger og svind
I stedet for at investere i eget lager eller betale foderstoffen for at have korn oplagt, vil det være et oplagt alternativ at sælge sit fysiske korn, få pengene ind på kontoen og så købe future de år, hvor trenden peger op. 

Omkostningerne til at handle en future ligger mellem 1,50-4 kr afhængig af, hvor man handler. Sammenligner man med omkostninger til lager, renter og svind, er beløbet uanset hvad ikke særligt stort.

Du har solgt dit fysiske korn for tidligt, og prisen stiger
Vi har nogle år set, at kornprisen pludseligt begynder at stige, når vi nærmer os ny høst. Her kan man sagtens have solgt sit fysiske korn, men med future eller optioner har man mulighed for at gå ind i markedet igen og dermed få del i stigningerne. 

Du skal sælge dit korn senere til en nabo, men prisen falder
Landmænd, der handler korn sammen, bliver mere og mere almindeligt. Men hvad gør man, hvis man har aftalt at levere sit korn på et senere tidspunkt, og man kan se prisen falder og falder. Her vil salg af en future give sælger mulighed for at modvirke tab ved salg af en future, eller en put option.

Future og optioner kræver en strategi og en god sparringspartner
Man skulle tro, at det var samme fornemmelse at have fysisk korn for 100.000 kr eller en future med en værdi på100.000 kr. Alt erfaring viser dog noget andet. Ved futuren bliver man noget mere påvirket af, at man hele tiden kan se tab/gevinst. Så stressniveauet er noget højere her, og man laver nemmere en irrationel beslutning.

To ting hjælper meget på det. Den ene er en skriftlig strategi, der sætter rammer for, hvordan man skal handle. Måske endnu vigtigere skal man have en sparringspartner, man kan vende markedet med løbende. Ingen kan over tid selv sikre, at alle forhold drages ind i beslutningerne.

Har du guld, sølv eller bronze abonnement, kan du følge udviklingen på møllehvede futures her.