Del siden

AgroMarkets finansieringsmøde

Få personlig feedback og vores analytikeres vurderinger af aktuelle trends, konjunkturer samt den globale og nationale markedsudvikling vedr bla renter, valuta og finansielle instrumenter til et gruppe- eller individuelt møde.

AgroMarkets finansieringsmøde

Få aktuelle trends og informationer om konjunkturer og den globale og nationale markedsudvikling vedr. bl.a. renter, valuta og finansielle instrumenter præsenteret af vores analytikere og med mulighed for personlig feedback ved et AgroMarkets finansieringsmøde.

Det får du bla

 • Vigtige inputs til det strategiske arbejde
 • Overblik over konjunkturer og renter
 • Anbefaling om rentestrategi
 • Mulighed for at anvende teori i praksis
 • Værktøjer til styring af omkostninger, indtægter og risici
 • Forståelse for at bruge vores anbefalinger ift. budgetlægning og likviditetsstyring
 • Efteruddannelse og netværk med eksperter og kolleger

Forslag til indhold

 • Analytikerens personlige præsentation af opdateringer på nøgleområder
 • Detaljeret information om analyser, nøgletal osv. i forbindelse med risikostyring, finansstrategi mv.
 • Gennemgang af konjunkturer i USA, Europa og Asien, som danner grundlag for en renteanbefaling
 • Gennemgang af valuta
 • Gennemgang af udvalgte ejendoms- og jordpriser

Praktisk
Mødets indhold, format, pris og AgroMarkets medarbejder aftales med arrangøren (evt. en rådgivningsvirksomhed) fra gang til gang. Vi stiller gerne op med en repræsentant fra den finansielle sektor for at opnå de bedste og mest nuancerede outputs for deltagerne.

Hent beskrivelsen af et AgroMarkets finansieringsmøde her