Del siden

Overvej option

Optioner og futures er udmærkede finansielle instrumenter, og fordelene er mange. Hvis du vil være sikker på at følge AgroMarkets’ anbefalinger, kan du benytte dig af, at råvarebørserne er åbne alle hverdage. Det er specielt relevant for kornkøbere. Men fordi vi i Danmark ofte kan lave prissikring i det fysiske marked på alle andre råvarer, er det langt fra alle, der får brug for at handle futures eller optioner. Det er desuden hverken gratis eller ukompliceret at handle.

Inden finanskrisen var der en række landmænd, der prøvede kræfter med kornfutures. Det gav i flere tilfælde store tab, og derfor har produktet stadig et dårligt ry nogle steder.

Men det dårlige ry er ikke helt fair. Tværtimod kan futures i nogle tilfælde være med til at øge indtjeningen og mindske risikoen for tab. Det er bare meget vigtigt, at du har en klar plan for dine handler og holder dig til den.

I AgroMarkets ser vi gerne, at man efterlever mantraet fysisk først. For hvis du kan lave din afdækning i det fysiske marked, behøver du ikke arbejde med finansielle instrumenter. Det er næsten altid muligt at afdække prisen på sojaskrå, færdigfoder og raps ved hjælp af aftaler om fremtidig fysisk levering.

Åben alle hverdage
Når futures og optioner så alligevel kan være en fordel, gælder det, når det fysiske marked ikke fungerer. Vi har set talrige eksempler på, at det som kornkøber ikke er muligt at låse prisen på korn på ny høst. Her tilbyder råvarebørsen et alternativ, for der er altid åbne futures, der rækker adskillige måneder frem. Så man kan købe korn på future eller dække prisen af via en call-option (for definitioner, se tabel 1).

Og når man så igen kan købe korn i Danmark, kan man lukke sin future- eller optionsforretning og bruge gevinsten til at betale den merpris, som en prisstigning vil have medført.

Også kornsælgere kan have svært ved at få den rigtige pris inden høst, og her er det muligt at sikre sig gennem salg af futures eller køb af en put-option.

Køb på det rigtige tidspunkt
Fordelen ved at bruge finansielle instrumenter er, at du altid kan lave prisafdækning, når AgroMarkets anbefaler køb eller salg. Det sikrer dig handler, der over tid er langt bedre end gennemsnitslandmandens. Men der er også en række ulemper ved de finansielle instrumenter.

Rent praktisk skal du have adgang til råvarebørsen, hvis du vil handle futures eller optioner. Her er der ikke mange danske banker, der kan være behjælpelige. Kunder i Jyske Bank kan få lov at handle der. For andre er Saxo Bank en oplagt mulighed.

Kontant sikkerhed
Hvis du vil handle finansielle instrumenter som futures, skal du stille sikkerhed. Det er ved Saxo Bank lig med kontant indbetaling. Sikkerheden skal dække udsving i prisen på futuren. Du kan hele tiden følge værdien af dine åbne positioner og se, hvor meget af din sikkerhed, der er er beslaglagt af dine positioner. Du kan regne med at handle for mindst 10-15 gange så meget, som du har stillet i sikkerhed. Så hvis du ønsker at afdække fx kornkøb for 1 mio DKK, skal du stille op til 100.000 DKK i sikkerhed.

Vær opmærksom på gearing
Du kan altså med et relativt beskedent indskud få adgang til at handle råvarer for store summer. Det stiller store krav til disciplin og overvågning, hvis du handler futures. For en kursbevægelse på 10 % kan fjerne hele dit indskud, og så lukker Saxo Bank din position.

Optioner giver mest ro
Vælger du at sikre dig via optioner i stedet for futures, behøver du ikke frygte for dit indskud. Når du køber optionen, betaler du en præmie på fx 5 DKK pr 100 kg, og så kan du ikke tabe mere. Optioner bliver mere og mere populære, men det kniber stadigvæk med likviditeten af og til. Det betyder, at du ikke i alle tilfælde kan lave en handel med optioner med det samme. Vores erfaring er dog, at du nok skal få handlet inden for et døgns tid.

Prøv det
En mulighed for at prøve handel med optioner og futures er at oprette en demo-konto i Saxo Bank. Så kan du se mulighederne og prøve at handle. Det er en god måde at lære instrumenterne at kende uden risiko for tab af egne midler. Fx er det vigtigt at lære, hvordan man sælger eller køber en future. Og hvordan man køber en put- eller call-option.

Vigtige overvejelser inden alvor
Inden du handler for rigtige penge, skal du have en klar strategi. Den skal give klar vejledning til dig selv, når du handler. Skal du fx både købe og sælge futures, altså spekulere i prisudsving generelt? Eller skal du holde dig til afdækning, altså køb af future eller call-option, når du er nettokøber og salg af future eller køb af put-option, når du er nettosælger af en vare? Et sted at starte er at beregne din samlede prisrisiko og så lave (del)afdækning af den råvare, der kan påføre dig det største tab.  

Tabel 1. Definition futures og optioner

Hvad er futures og optioner?

De er begge finansielle instrumenter, og de handles på en børs. De mest relevante for danske landmænd er møllehvede og raps, som handles på Euronext i Paris. Der handles 50 tons pr kontrakt, og øvrige vilkår kan du læse hos Euronext: Møllehvede. Raps.

Optioner bygger ovenpå futures, så en option på møllehvede er retten til at købe eller sælge en møllehvedefuture.
Definition future Er en aftale om fremtidig levering af en bestemt mængde til en bestemt pris.
Definition call-option Er retten, men ikke pligten, til at købe en bestemt mænge til en bestemt pris inden en bestemt dato.
Definition put-option Er retten, men ikke pligten, til at sælge en bestemt mængde til en bestemt pris inden en bestemt dato.