John Jensen er certificeret i røde, grønne, gule produkter iht Finanstilsynets krav
Del siden

Rådgivning om finansielle instrumenter

Vi er tilknyttet Fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue og kan og må således rådgive 100 % efter Finanstilsynets retningslinjer og gældende lovgivning ift fx futures og optioner.

Se hvad vi må på Finanstilsynets hjemmeside her.

Vi hjælper dig også med fx futures og optioner, hvis du ønsker dette. Det kan vi gøre helt efter reglerne, da vi er del af Fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue a/s. Vi er derfor certificerede efter Finanstilsynets krav og iht hvidvaskningslovgivningen. 

Vil du også være sikker?
Hvis du rådgives af os om fx optioner, er du sikret, da vi er forsikrede mod evt fejl og mangler. Er din rådgivningsvirksomhed ikke det, risikerer du at skulle føre en evt retssag mod den enkelte rådgiver. Da denne hæfter personligt for sin evt forkerte rådgivning. 

De seneste år har Finanstilsynet - med rette - strammet væsentligt op på reglerne om aktiehandel og værdipapirer, og der holdes godt øje med finansverdenen. Når man rådgiver om fx swap, futures og optioner kræves det dels, at man er certificeret. Dels, at man er del af et Fondsmæglerselskab.

Handel med bla optioner har ikke siden finanskrisen i 2008 været så udbredt i landbrugsbranchen, men interessen vinder mere og mere frem igen. Det stiller krav til den rette specialisering. Rådgiveren skal kende landbrugsbranchen godt og skal samtidig have den rigtige uddannelse i denne type handel. Og skal med andre ord være certificeret.

Tjek din rådgiver her
Du kan se på Finanstilsynets hjemmeside, hvad vi qua vores samarbejde med Fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue er godkendt til at rådgive dig personligt om. Inden vi hjælper dig, laver vi naturligvis (helt i overensstemmelse med lovgivningen) en risikoanalyse af dig og din situation.

Kontakt direktør Lene Krüger på mobil 2163 2863 eller mail lek@agromarkets.dk hvis du vil vide, hvordan du også kan få den helt rigtige hjælp til at handle med bla optioner.