Ny bestyrelse i AgroMarkets a/s

Generalforsamlingen har genvalgt den eksisterende bestyrelse, og det er fra venstre Henrik Galsgaard, Uffe Bertelsen (næstformand), Louise Helmer (formand), Niels Peter Ravnsborg og Henrik Eeg Knudsen. 

Bestyrelsen og direktionen vil også i år bla. have fokus på at udvikle handlen med futures og optioner for den enkelte landmand med den rigtige risikoprofil. 

De seneste år har Finanstilsynet strammet væsentligt op på reglerne om rådgivning vedr fx swap, futures og optioner. Handel på denne måde har ikke været så udbredt i landbrugsbranchen, men interessen vinder mere og mere frem. Og det stiller krav til den rette specialisering inden for området. Rådgiveren skal kende landbrugsbranchen godt og skal samtidig have den rette uddannelse og skal med andre ord være certificeret.

Den nødvendige certificering har AgroMarkets via SEGES' Fondsmæglerselskab. Og AgroMarkets har pt. rettigheden som den eneste i Danmark inden for landbrugsbranchen.

Læs mere her
Vælg trygt realkreditinstitut

Danske landmænd kan vælge mellem 4 realkreditinstitutter, og der er dermed et stort udvalg af billig finansiering. Vi oplever meget lave renter hos alle udbydere af lån med variabel rente, men spørgsmålet er, om de også kan levere varen, hvis du ønsker lån med fast rente.

Svinger i takt
En sammenligning af 2 % 2050 lån hos DLR, Nordea Kredit, Nykredit og Realkredit Danmark (RD) viser, at kurserne følges meget tæt ad (figur 1.). Nordea Kredit, Nykredit og RDs kurser smelter stort set sammen, mens DLRs kurs ligger en spids lavere. Målt på korrelation svinger de i takt, for den udgør 1,00, altså en perfekt samvariation.

Kursvinderen er... Læs økonomisk fokus

Se mere under FINANS
Overblik
Markedstrend Anbefaling
Mellemlang Lang sigt Køb/salg
17.04.2019
17.12.2018
08.02.2019
08.02.2019
18.09.2017
01.03.2018
Falder Falder Stiger Stiger Neutral Neutral Køb Køb Salg Sælg
Abonnement
+

Bronze

275 DKK / mdr (ex)
- Adgang til hjemmeside
- Købs- og salgssignaler
- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA

275 DKK pr måned (ex moms)
++

Sølv

515 DKK / mdr (ex)
- 10 % rabat
- Prisoversigt (Update+)
- Hjælp vedr Update+ 
- Adgang til hjemmeside
- Købs- og salgssignaler
- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA

515 DKK pr måned (ex moms)