Tid til at sige op?

1. juli refinansierer Nordea Kredit, DLR, RD og Nykredit tilsammen Cibor- og Citalån for 81,5 mia DKK. Er du berørt, skal du sikre dig den rette sammenhæng mellem tidspunktet for refinansiering og udløb af afdragsfrihed. Har du besluttet at indfri dit 2,5 % lån, skal det også gøres senest 30/4.

Du kan minimere omkostningerne i forbindelse med en låneomlægning ved at opsige med kortest mulige varsel.

Gælder altid fastforrentede lån
Kommer vi først ind i maj, vil opsigelsesdagen være pr 30. september, og dermed skal der betales differencerenter eller kurssikring i op til 5 måneder. Har du et 2,5 % lån, kan 3 måneders ekstra differencerenter nemt beløbe sig til omkring 0,8 - 0,9 % af obligationsgælden. Så du skal træffe din beslutning i april.

Læs dagens rentekommentar ... 

Se mere under FINANS
Ny bestyrelse i AgroMarkets a/s

Generalforsamlingen har genvalgt den eksisterende bestyrelse, og det er fra venstre Henrik Galsgaard, Uffe Bertelsen (næstformand), Louise Helmer (formand), Niels Peter Ravnsborg og Henrik Eeg Knudsen. 

Bestyrelsen og direktionen vil også i år bla. have fokus på at udvikle handlen med futures og optioner for den enkelte landmand med den rigtige risikoprofil. 

De seneste år har Finanstilsynet strammet væsentligt op på reglerne om rådgivning vedr fx swap, futures og optioner. Handel på denne måde har ikke været så udbredt i landbrugsbranchen, men interessen vinder mere og mere frem. Og det stiller krav til den rette specialisering inden for området. Rådgiveren skal kende landbrugsbranchen godt og skal samtidig have den rette uddannelse og skal med andre ord være certificeret.

Den nødvendige certificering har AgroMarkets via SEGES' Fondsmæglerselskab. Og AgroMarkets har pt. rettigheden som den eneste i Danmark inden for landbrugsbranchen.

Læs mere her
Overblik
Markedstrend Anbefaling
Mellemlang Lang sigt Køb/salg
25.04.2019
17.12.2018
08.02.2019
08.02.2019
18.09.2017
01.03.2018
Falder Falder Stiger Stiger Neutral Neutral Køb Køb Salg Sælg
Abonnement
+

Bronze

275 DKK / mdr (ex)
- Adgang til hjemmeside
- Købs- og salgssignaler
- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA

275 DKK pr måned (ex moms)
++

Sølv

515 DKK / mdr (ex)
- 10 % rabat
- Prisoversigt (Update+)
- Hjælp vedr Update+ 
- Adgang til hjemmeside
- Købs- og salgssignaler
- Ugeresumé (Update)
- Nyt fra dagen (Idag)
- Evt HandelsERFA

515 DKK pr måned (ex moms)